C/W CadWare AB har en komplett programsvit för att administrera låssystem och för att beskriva dörrar.

 

KeyDesign är programmet som används till låssystemprojektering och administration. Från första skissen i samråd med kunden

och sedan administreras låssystemet i KeyDesign i decennier framåt vid nyckeltillverkning och utökningar.

För fabrikaten KABA, EVVA och Dorma sker all kommunikation mellan låssmed och fabrikant via KeyDesign. I KeyDesign delningar från alla fabrikat hanteras.

CadWare har också gjort några mycket användbara extramoduler till KeyDesign för att underlätta låssmedens verksamhet, se nedan.

Läs mer här: KeyDesign - Kort Info

 

KeyDesign K används av den som projekterar låssystem men som inte förvaltar dessa med nyckeltillverkning och så vidare.

Denna version kan inte innehålla nyckel och cylinderdelningar. Tanken är att en säkerhetskonsult projekterar låssystemet och sedan överlämnar detta till en låssmed för förvaltningen.

Läs mer här: KeyDesign/DoorDesign - Kort Info Systemägare & Konsulter

 

DoorDesign innehåller alla funktioner som finns i KeyDesign vad gäller låssystemen men även möjlighet att beskriva själva

dörren vad gäller allt från gångjärn till larmpunkter. När alla sakvaror sedan är inskrivna så skriver man ut ett dörrkort eller

en excelmängdning av alla ingående produkter. Dörrarna kan antingen skrivas in manuellt eller importeras från annat program t.ex. arkitektens cadprogram.

Det går också att sätta upp kundens typdörrar som mallar för att projektera vidare på.

Grundversionen är avsedd för låssmedsföretag men det finns flera versioner för förvaltare och större projekt.

Läs mer här: DoorDesign - Kort Info

 

DoorDesign F är avsedd för den som förvaltar dörrar med allt vad det innebär av underhåll och åtgärdsuppföljning.

Kontakta Cadware för info

 

Doordesign P används för dörrprojektering i större projekt där flera olika konsulter ska samverka för att beskriva dörren.

I DoorDesign K finns också funktioner för logistiken runt dörrmonteringen och egenkontroll. Dörrarna importeras vanligen från arkitektens cadprogram.

Läs mer här: Doordesign Egenkontroll - Kort Info

 

Serviceavtal för våra program tecknar vi med alla våra kunder för att vara säkra på att kunderna kan fortsätta använda programmen oavsett

uppdateringar på operativsystem, nytillkommande låskoncept eller andra förändringar.

Serviceavtalet ger ju också användarna möjlighet att ringa och fråga om rena användarfrågor.

Läs mer här. Serviceavtal

 

 

Extra programmoduler till KeyDesign:

 

Manuella låssystem: används för att kunna registrera delningar på låssystem i de fall delningarna inte finns digitalt.

Låssmeden skriver in nyckel och cylinderdelningar och kan sedan låta programmet göra en kryssbild för att se att informationen är korrekt.

Läs mer här: KeyDesign Manuella System - Kort Info

 

Kopplade dokument används för att koppla digitala dokument till låssystem för att minska på kånkandet av pärmar.

Läs mer här: KeyDesign Dokumenthantering - Kort Info

 

Quick Door används om man vill ange vilket dörrnummer och rum som en cylinder är monterad i men inte beskriva dörrens beslagning i övrigt.

Läs mer här: KeyDesign QuickDoor - Kort Info

 

 

 

Vill ni veta vad det kostar så klicka här för att se priser: ”Prislistan”