Manualer

 

Vissa av manualerna öppnas  i webläsaren direkt men kan också öppnas som pdffiler för att sparas eller skrivas ut. För att läsa pdfdokumenten på denna sida behövs programmet Acrobat Reader. Om du inte redan har Acrobat Reader på din dator går det bra att hämta hem det gratis från Adobe´s hemsida.

Hämta hem ditt eget exemplar av manualerna genom att högerklicka på respektive länk nedan och välj Spara mål som... (gäller Internet Explorer) eller Spara länk som... (gäller Netscape). Välj därefter den plats där du vill spara dokumentet.


CWKeyDesign

Manual KeyDesign Rita låssystem.
Öppna som pdf:    1.1_KeyDesign Rita låssystem

Manual CWKeyDesign Design New Master Keysystem.
Öppna som pdf:    1.1_KeyDesign Design New Master Keysystem

Manual DoorDesign.
Öppna som pdf:     2_DoorDesign

Manual CWLittra.
Öppna som pdf:     3_CWLittra

Inställningar Key/DoorDesign.
Öppna som pdf:     5_Key/DoorDesign inställningar

Installation av Key/DoorDesign.
Öppna som pdf.      9_KD startdok

Säkerhetskopiering av databasen

Öppna som pdf:      Säkerhetskopiering

 

 

Till början